Zmiany w systemie bankowości internetowej

Bankowe

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że od 14 września 2019 r. zmieni się sposób logowania oraz sposób zatwierdzania transakcji w Systemie Bankowości Internetowej. Zmiany te związane są z koniecznością dostosowania przez Bank Systemu Bankowości Internetowej do przepisów dyrektywy PSD2, która wymaga tzw. silnego uwierzytelniania w procesie logowania oraz zatwierdzania transakcji.

Pierwszym etapem wdrożenia zaleceń dyrektywy było wycofanie przez Bank list haseł jednorazowych do zatwierdzania transakcji i zastąpienie ich hasłami SMS.

Następnym etapem wdrożenia zaleceń dyrektywy PSD2 w zakresie silnego uwierzytelniania będzie konieczność zdefiniowania w systemie 4-cyfrowego kodu uwierzytelnienia SMS służącego do zatwierdzania hasła SMS oraz wprowadzenie obowiązku potwierdzania logowania do systemu hasłem SMS i w/w kodem. Prosimy o zapoznanie się z niżej opublikowanym opisem wprowadzanych zmian w celu ułatwienia pierwszego logowania do systemu oraz ustanowienia kodu uwierzytelnienia SMS, które będą obowiązywać od dnia 14 września 2019 r.

Jesteśmy przekonani, że wprowadzane zmiany zapewnią jeszcze większe bezpieczeństwo środków deponowanych w Banku.