VISA CLASSIC

Karta płatnicza VISA CLASSIC debetowa

Karty VISA Classic Debetowe są międzynarodowymi kartami płatniczymi umożliwiającymi Posiadaczowi karty dokonywanie w kraju i za granicą transakcji:

płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych emblematem VISA;
wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA;
wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA;
sprawdzanie wysokości dostępności środków;
awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą.
Karta wydawana jest do rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych Pol-Konto i do rachunków rozliczeniowych bieżących.

Okres ważności karty 3 lata.