Internet Banking

Internet Banking umożliwia Klientowi obsługę rachunków bankowych za pośrednictwem Internetu (przeglądarki internetowej).

Usługa umożliwia:

  • wgląd do rachunków przez całą dobę z dowolnego miejsca na Ziemi,
  • przegląd historii operacji rachunków,
  • predefiniowanie i wykonywanie przelewów (również składki ZUS oraz przelewy do US),
  • definiowanie przelewów z datą przyszłą,
  • definiowanie zleceń stałych,
  • zakładanie i likwidacja lokat terminowych.