JPK VAT – Jednolity Plik Kontrolny VAT

Po raz pierwszy microprzedsiębiorca będzie musiał przesłać elektronicznie plik JPK VAT za styczeń do 25 lutego 2018 r. Duże firmy już wysyłają JPK VAT od lipca 2016 r. a małe i średnie od stycznia 2017 r.

Ministerstwo Finansów zachęca do jak najszybszego zakładania profilu zaufanego (eGO), który upraszcza kontakt z administracją skarbową oraz umożliwia załatwianie wielu innych spraw urzędowych.

Więcej informacji:

https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk_vat/