ROR

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy – to dzisiaj najczęściej wykorzystywany produkt bankowy. Służy do gromadzenia oszczędności oraz do przeprowadzania operacji finansowych, dając jednocześnie możliwość wygodnego dysponowania środkami pieniężnymi zarówno formie gotówkowej jak i bezgotówkowej. Środki na rachunku są oprocentowane. Rachunek  to wygoda dysponowania pieniędzmi.

Posiadaczami ROR mogą być osoby fizyczne dokonujące okresowych wpłat na konto i posiadające określone źródło dochodów z wyjątkiem osób prowadzących działalność gospodarczą. Aby założyć rachunek wystarczy jedynie dowód osobisty.

W ramach rachunku Bank oferuje:

1. Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych.

2. Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do dysponowania rachunkiem.

3. Korzystanie z kart bankowych (Klienci mogą pobierać gotówkę bezpłatnie).

4. Utworzenie depozytu terminowego oprocentowanego wyżej niż środki na rachunku.

5. Zaciągania kredytu odnawialnego w rachunku.

6. Uzyskanie debetu w rachunku.

7. Realizację płatności w formie zlecenia stałego i polecenia zapłaty, w celu cyklicznego regulowania opłat.

8. Usługę Internet Banking, umożliwiającą nieograniczony dostęp do konta 24h na dobę oraz realizację każdej transakcji bez konieczności wizyty w banku.