Kredyty dla osób fizycznych

Kredyty dla Osób Fizycznych

Konsumencki
Kredyt konsumencki może być udzielony osobie fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnej, która uzyskuje stałe dochody miesięczne. Okres kredytowania wynosi do 36 miesięcy. Maksymalna kwota kredytu 80.000 zł. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej określonej przez Zarząd Banku. Odsetki naliczane są od kwoty kredytu i za czas korzystania z kredytu z uwzględnieniem malejącego stanu zadłużenia.

Kredyt odnawialny w POL-Koncie
Kredyt odnawialny może być udzielany osobom, które posiadają w Banku rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy POL-Konto przez okres minimum 3 miesięcy i przez ten okres regularnie przekazują na ror swoje dochody z tytułu zatrudnienia, renty, emerytury lub wpłat własnych na rachunek. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie ich bieżących potrzeb. Kredyt udzielany jest na okres 12 miesięcy. Kredyt może być udzielany maksymalnie do wysokości 6-cio krotnej kwoty stałych wpływów na rachunek. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy kredytu. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej określany przez Zarząd Banku.

Mieszkaniowy
Kredyt mieszkaniowy przeznaczony jest m.in. na zakup działki budowlanej, domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego; budowę, dokończenie budowy, rozbudowę, przebudowę, wykończenie domu jednorodzinnego, budynku mieszkalnego. Minimalny udział środków kredytobiorcy w wartości kosztorysowej inwestycji lub cenie nabycia nieruchomości wynosi 20%. O kredyt mieszkaniowy może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca stałe źródło dochodów, pełną zdolność do czynności prawnych oraz zdolność kredytową. Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat. Bank udziela kredytów złotowych. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej.

Na zakup pojazdów
Kredyt na zakup pojazdów jest kredytem na finansownie zakupu nowych lub używanych samochodów. Okres kredytowania wynosi do 7 lat. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 80.000 zł. Wkład własny minimum 20 %. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej określonej przez Zarząd Banku.