Władze

Rada Nadzorcza Banku:

Sienkiewicz Zbigniew – Przewodniczący Rady

Romanowski Sławomir – Sekretarz Rady

Wiesławski Stanisław – Członek Rady

Bochenko Władysław – Członek Rady

Dauksza Mirosław – Członek Rady

Zarząd Banku:

Wynimko Irena – Prezes Zarządu

Aneta Agata Michniewicz – Członek Zarządu

Szewczul Małgorzata – Członek Zarządu