Władze

Rada Nadzorcza Banku:

Bochenko Władysław – Przewodniczący Rady

Romanowski Sławomir – Sekretarz Rady

Wiesławski Stanisław – Członek Rady

Sienkiewicz Zbigniew – Członek Rady

Dauksza Mirosław – Członek Rady

Zarząd Banku:

Wynimko Irena – Prezes Zarządu

Gornia Janusz – Członek Zarządu

Rutkowski Andrzej – Członek Zarządu