Kartosfera

Informacje

W związku z uruchomieniem od 1 lutego 2015 r. nowego portalu kartowego „Kartosfera” dostępnego na stronie internetowej www.kartosfera.pl oraz wprowadzeniu zmian w płatnościach internetowych kartą, udostępniamy podręcznik użytkownika tego portalu oraz instrukcje dotyczące uruchomienia płatności kartowych w Internecie dla poszczególnych typów Klienta.

Podręcznik użytkownika portalu kartosfera.pl
Schemat płatności internetowych

Instrukcje postępowania – Firmy:

Posiadacz rachunku\Kredytobiorca,
Użytkownik karty (nierezydent),
Użytkownik karty (rezydent),

Intrukcje postępowania – Rolnik \ Jednoosobowa działalność gospodarcza:

Posiadacz rachunku\Kredytobiorca (nierezydent),
Posiadacz rachunku\Kredytobiorca (rezydent),
Użytkownik karty (nierezydent),
Użytkownik karty (rezydent),

Intrukcje postępowania – Klient Indywidualny:

Posiadacz rachunku\Kredytobiorca (nierezydent),
Posiadacz rachunku\Kredytobiorca (rezydent),
Użytkownik karty (nierezydent),
Użytkownik karty (rezydent).