Wysokosć limitów transakcji niskokwotowych

Bankowe

Szanowni Klienci. Uprzejmie informujemy, że od 01.07.2023 r obowiązują nowe zasady uwierzytelnienia transakcji internetowych niskokwotowych. Poniższy załącznik zawiera wysokść limitów dla których Bank może nie stosować uwierzytelnienia typu 3D-Secure.

Załącznik 1 Wysokość limitów