Bank Spółdzielczy w Korycinie
Kredyty dla podmiotów gospodarczych i dla rolników
 
Obrotowy w ra chunku bieżącym i w rachunku kredytowym

Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest kredytobiorcom, którzy posiadają rachunek bieżący w banku. Udzielany jest jako kredyt odnawialny. Każdy wpływ zmniejsza saldo kredytu i powoduje jego automatyczne odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty.

Inwestycyjny dla przedsiębiorców
Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę inwestycji, polegających w szczególności na budownictwie, zakupie gotowych dóbr i usług inwestycyjnych, nieruchomości oraz innych zakupach na cele inwestycyjne w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Udział środków własnych kredytobiorcy powinien wynosić około 20 % wartości inwestycji. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej określonej przez Zarząd Banku. Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu jest ustalony przez Bank z Kredytobiorcą uwzględniając stopień ryzyka Banku, okres spłaty kredytu oraz odsetek a także stanu majątkowego kredytobiorcy.

Pomostowy
Kredyt jest przeznaczony dla klientów korzystających z programów wspierających rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Daje możliwość pozyskania środków na realizację zaplanowanej inwestycji, a po uzyskaniu zwrotu może zostać szybko spłacony.

 

Kredyt obrotowy
Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej. Okres kredytowania do 18 m-cy.

Preferencyjny
Bank udziela kredytów preferencyjnych dla rolników i przedsiębiorców branży rolniczej z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kredyty przeznaczone są m.in. na: urządzenia i modernizację gospodarstwa rolnego, zakup lub remont ciągników i maszyn rolniczych, zakup ziemi oraz na stworzenie dodatkowych miejsc pracy. Okres spłaty kredytu maksymalnie wynosi do 15 lat. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 
Copyright © 2018 Bank Spółdzielczy w Korycinie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

Ze Świata

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-03-19
USD 3,4341 +0,37%
EUR 4,2176 +0,03%
CHF 3,6009 -0,05%
GBP 4,7982 +0,43%
Wspierane przez Money.pl
Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
19 marca 2018
Źródło: MeteoGroup

Ile gości?

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości